Austin’s butterfly

Den här korta filmen illustrerar på ett enkelt sätt hur mycket formativ bedömning och kramratbedömning i synnerhet kan hjälpa elever framåt i en arbetsprocess. Vi är några lärare i Beta som visat den för våra klasser och det gav många elever en aha-upplevelse.

 

 

Annonser